Felssysteem

Het felssysteem bestaat uit banen van een gewenste lengte, die in de lengte in elkaar gehaakt zijn. Ze vormen een strakke belijning. Het felssysteem kan zowel op daken als op gevels met een hellingshoek vanaf 7° worden toegepast.
Felsbanen worden geprefabriceerd en machinaal gefelst. Op de bouw worden de banen aan elkaar gefelst. Dit kan zowel met een enkel staande (bij gevels) als een dubbel staande fels (bij daken en gevels). De felsbanen worden door middel van klangen aan het onderliggende dakbeschot bevestigd.

De dubbel staande fels wordt toegepast op daken. Bij het gebruik van de enkele fels op een dak is er meer kans op lekkage door opstuwend water. Bij hellingen groter dan 25° is dit probleem minder aanwezig, waardoor de enkel staande fels daar zonder problemen toegepast kan worden. De dubbel staande fels heeft een strakkere belijning en is daarnaast een sterkere verbinding dan de enkele fels.

De maximale lengte voor een felsbaan op een dakvlak is ca.10 meter. Voor een gevel wordt 4 meter aangehouden. Bij ontwerpen wordt er aangeraden een maximale baanbreedte van 50 cm aan te houden in verband met de werking van de materialen (uitzetting, kromtrekkingen en de zuigkracht van de wind).
Het felssysteem is ook goed te gebruiken bij het bekleden van gebogen daken en gevels. Met behulp van speciaal apparatuur kunnen de felsbanen in elke gewenste straal gebogen worden.

Back to top


Roevensysteem

Bij zowel grote als kleine daken met een hellingshoek vanaf 7° kan men gebruik maken van een roevensysteem. Maar het is ook te gebruiken als gevelbekleding. Een roevendak bestaat uit metalen banen met twee opstaande kanten. Deze worden gescheiden door houten roeflatten. De roeflatten worden afgedekt met metalen roefkappen.

De duidelijk zichtbare verbinding maakt dat het roefsysteem voornamelijk gekozen wordt uit esthetisch oogpunt; als onderdeel van het ontwerp. Bij restauratie van een monument of pand wordt het roevensysteem vaak gekozen vanwege de oorspronkelijk uitstraling.

Het verwerken van het metaal in dit systeem is vooral bij de details minder gemakkelijk dan bijvoorbeeld het felssysteem. Dit geldt ook voor toepassing bij ronde vormen van daken en gevels. Hierdoor zijn roevendaken in het algemeen een duurder alternatief dan felsdaken.

Back to top


Losanges

Losanges worden toegepast op zowel daken als gevels. Het wordt gebruikt voor zowel grote als kleine oppervlakken. Het losangessysteem bestaat uit kleine gelijkvormige plaatdelen, die aan elkaar gehaakt worden. De meest bekende en gebruikte vorm is de vierkant, maar er worden ook ruitvormen gebruikt.
De losanges worden aan de bovenzijde met klangen vastgezet op het latwerk of het beschot. Aan de onderzijde worden ze in de naar achter omgezette randen van de daaronder liggende losanges gehaakt.
Losanges zijn felexibel in maatvoering, hierdoor is bekleding op zowel kleine als zeer grote dak- en gevelvlakken mogelijk is. Bovendien lenen losanges zich voor het makkelijk maken van rondingen.

Back to top


Plankprofielen

Plankprofielen hebben een moderne strakke uitstraling.
De bevestiging van plankprofielen kan zowel zichtbaar als onzichtbaar uitgevoerd worden.
Plankprofielen kunnen horizontaal of verticaal aangebracht worden.
Plankprofielen zijn zeer geschikt voor renovatie, doordat ze vrijdragend en licht in gewicht zijn. Hierdoor vormen ze een geringe belasting voor de onderconstructie. De reeds bestaande constructie kan dan de ondergrond vormen, waarop de plankprofielen gemonteerd worden.

Back to top


Deklijsten

Deklijsten worden toegepast als afdekking van dakranden van platte daken, die gedekt zijn met bitumineus, kunstof of rubber materiaal.
Deze dakbedekkingsmaterialen kunnen op de randen problemen geven.
De schadelijke gevolgen van o.a. de invloed van het zonlicht en het verschil in uitzetting tussen de randafwerking ondergrond en bedekking komen niet meer voor als de dakrand volledig afgedekt worden met een deklijst.